MERIDIÁNOVÝ QIGONG – 5 Elementov

CVIČENIE PRE VEČNÉ ZDRAVIE A MLADOSŤ, HARMÓNIU A VNÚTORNÉ ŠŤASTIE…

Na východe sa zvykne hovoriť : „Pružné telo – pružná myseľ.“

Pravidelné cvičenia, sa zameriavajú na opätovné prinavrátenie telesnej a 5 Elementov 210715duševnej harmónie.  Jemne dynamické cvičenia na podporu našej fyzickej kondície sú doplnené o energetickú prácu s našimi vnútornými orgánmi. Učíme sa správne dýchať, nastoľujeme rovnováhu tela a aj nášho vnútra pomocou starodávnych techník pochádzajúcich zo starej Číny.

Zoznámime sa s veľmi efektívnou zostavou meridiánového qigongu a teóriou 5 základných prvkov, ktoré vytvárajú nielen celý svet okolo nás, ale aj naše vnútorné prostredie-  Wu xing (Päť hýbateľov). 5 základných prvkov je v našom tele zastúpených 5 základnými orgánmi : obličky = voda, pečeň = drevo, srdce = oheň, slezina = zem, pľúca = kov. Harmonizácia vnútorného prostredia je základom nielen pre vnútornú emocionálnu rovnováhu, ozdravovanie fyzického tela, ale je aj základným predpokladom pre skutočný ďalší spirituálny rast.
Zoznámime sa s teóriou zdravia, ktorá je v súlade so starobylou (klasickou) čínskou medicínou, ktorej korene siahajú k prastarej filozofii taoizmu.

    • Cvičenia a techniky sú zostavené tak, aby sme si jemne ponaťahovali šľachy, kĺby, svaly, v súlade so svalovo-šľachovými energetickými dráhami – rozhýbali telo a harmonicky spriechodnili energetický tok vo všetkých základných meridiánoch.
    • Naučíme sa naberať a kultivovať našu životnú energiu QI (čchi), rozhýbeme jemne naše telo v súlade s našimi energetickými dráhami.
    • Cvičenie je vhodné pre ženy aj mužov každého veku, pre každého komu nie je ľahostajné vlastné zdravie a vnútorná pohoda.

Čas a miesto konania pravidelného cvičenia