Praktické využitie

Pripravujem praktické seminára z oblasti využitia liečebno-terapeutických techník.

Budeme sa učiť, ako využiť vlastnú aj získanú silu na vlastné liečenie, prípadne pomoc blízkym.