Zuzana Stehlíková, Mgr.

Praktické skúsenosti a odbornosť

Zhong Yuan Qigongu sa venujem od roku 2003. Mám oprávnenie vyučovať 1., 2. a 3. stupeň systému Zhong Yuan Qigong.
(od 2004 – 1.stupeň, od 2007 – 2.stupeň, od 2009 – 3.stupeň) V máji 2019 mi Majster Xu Mingtang (hlava školy ZYQ), udelil oprávnenie viesť RETREATY, t.j., stala som sa Majsterkou školy ZYQ.

Absolvovala som kurzy všetkých stupňov (1. až 4.) u samotného Veľkého Majstra Xu Mingtang, tiež množstvo seminárov a intenzívných cvičení u zahraničných lektorov školy Zhong Yuan na Slovensku a tiež aj v zahraničí (ČR, Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Nemecko, Čína).

Vediem kurzy na Slovensku aj v zahraničí. V roku 2007 som bola prijatá Veľkým Majstrom Xu, medzi osobných žiakov školy Zhong Yuan.

V auguste 2016 a 2018 som absolvovala mesačné intenzívne tréningy ZYQ v Šaoline (Čína).

Okrem aktívnej výučby tohoto starobylého (údajne vyše 7 tisíc rokov) a nielen zdraviu prospešného uceleného systému sa profesionálne venujem klasickej (starobylej) čínskej medicíne a terapii aj pomocou nej.

Chinese Image Medicine (CIM), patrí medzi pôvodné a starobylé spôsoby liečenia v oblasti starej Číny, a je veľmi úzko spätá so systémom Zhong Yuan Qigong.

Terapii CIM sa aktívne venujem od roku 2005, keď som prešla základným kurzom Image Medicine v Budapešti.

Pravidelne si obnovujem a prehlbujem kvalifikáciu vo Výskumno-vzdelávacoum inštitúte Kundawell, sídliacom v Pekingu :

  • 2008 – 2mesačné štúdium tradičnej čínskej medicíny a Čínskej medicíny obrazov mysle (Chinese Image Medicine) pre Image Medicine terapeutov,
  • 2012/2013 – mesačný špecializovaný prehĺbený kurz tradičnej čínskej medicíny pre Image Medicine terapeutov : pulzová diagnostika, bankovanie, moxa, akupunktúra, gua-sha, tuina
  • 2017 – zvšenie kvalifikácie terapeuta Chinese Image Medicine v Kundawell Inštitúte v Pekingu (Čína)  – Terapeut 4. stupňa
  • 2018 – zvýšenie kvalifikácie terapeuta Chinese Image Medicine v Kundawell Inštitúte v Pekingu (Čína) – Terapeut 3. stupňa
  • 2022 – zvýšenie kvalifikácie – získanie oprávnenia školy CIM verejne vyučovať metódu.

Zameriavam sa predovšetkým na poradenstvo a terapiu v oblasti civilizačných ochorení.

Kontakt