O mne

Od svojho detstva pozerám na oblohu aj do svojho vnútra a pýtam sa, kým som, odkiaľ pochádzam a aké je moje miesto tu na zemi.

Astrológii sa venujem a študovať som ju začala asi v mojich 15 rokoch.  Je mojou filozofickou bázou, mojim domovom. Na svet sa pozerám cez jemné nite ktoré tkajú jedinečnú skutočnosť, ktorú vnímame a sme ňou obklopení.

Práca s telom a udržiavanie si nielen ohybnosti ale aj fyzickej sily je základom dobrého zdravia tela. Systému vnútornej alchýmie, skutočného sebarozvoja školy ZYQ, sa venujem už 20 rokov.  Systém som študovala u žijúceho Majstra Xu Mingtang, v Číne. Každodennou praxou som nadobudla naozajstnú vnútornú silu, čistú myseľ, pochopenie, spokojnosť a slobodu.

Dobrá výživa je dôležitá nielen pre budovanie zdravého tela, ale aj správne nastavenej mysle. S vďačnosťou prijímam ľahkú a rozmanitú stravu.

Každodenná kultivácia tela fyzickými cvičeniami a ducha štúdiom a správnou meditáciou je samozrejmosťou.

Profesionálne sa venujem terapii založenej na celistvom uchopení problematiky fyzického tela a jeho duchovných zložiek.

Vyučujem sebarozvojový systém ZYQ – ktorý je vnútornou alchýmiou. Popri astro terapii otváram školu astro psychológie.