Prípravné cvičenia

Pred cvičením si dáme dole prstene, hodinky, retiazky a pod., uvoľníme si opasok.

Postoj: stoj rozkročný na šírku ramien, chodidlá sú rovnobežne, mierne pokrčíme kolená. Tento postoj je rovnaký pre všetky cvičenia v stoji.
Nezabudneme si otvoriť dráhy na rukách, nohách.

 

PREHĽAD PRÍPRAVNÝCH CVIČENÍ

Vplyv na organizmus –  prípravné cvičenie reguluje zápästné, lakťové a ramenné kĺby.

 1. prípravné cvičenie precvičuje medzilopatkovú oblasť, ramenný pletenec a oblasť hrudného koša.
 2. prípravné cvičenie trénuje celú chrbticu.
 3. prípravné cvičenie trénuje kĺby kolien a driekovo-krížovú oblasť.

 

Tieto 4 prípravné cvičenia úplne precvičia chrbticu a kĺby rúk a nôh.

 

Prvá významová úroveň cvičení sa teda týka tréningu fyzických častí organizmu človeka, čo umožňuje upraviť ich štruktúru.

Druhá významová úroveň všetkých týchto cvičení sa vzťahuje na regulovanie energie v tele alebo telesných procesov pomocou energie.

Tretia významová úroveň sa týka informačného pôsobenia na náš organizmus, vplyvu obrazu, predstavy, vonkajšieho prostredia na procesy, ktoré prebiehajú v našom vnútri. Praktikovanie čchikungu teda trénuje súčasne našu vedomú myseľ, energiu a fyzické telo.

 

Prípravné cvičenia je možné vykonávať v určenom poradí alebo každé osve.

V ktorej časti dňa alebo ako dlho budete vykonávať každé z prípravných cvičení si môžete meniť podľa vlastných potrieb, najmä v závislosti od vnímania a množstva času.

Je možné ich naučiť známych aj deti

 

 DIEŤA SA MODLÍ K BUDDHOVI1. prípravné cvičenie

Postupnosť vykonávania cvičenia

 1. Základný postoj: treba sa postaviť priamo, nohy rozkročiť na šírku ramien, chodidlá rovnobežne, telo uvoľniť.
 2. Spojiť dlane na úrovni hrudníka. Ruky majú byť trochu vzdialené od tela. Na východe je to všeobecná forma pozdravu, prejav úcty k človeku stojacemu pred vami. Takto sa modlí k buddhovi.
 3. Otvoriť dlane smerom k sebe, pokračovať v otáčavom pohybe smerom k sebe, prsty smerujú dole. Napokon sa ruky zo zadnej (chrbtovej) strany spoja od prstov až po zápästia.
 4. Pokračujte v otáčaní, otvárajte dlane od seba, potom ich spojte do začiatočnej polohy. Zopakujte 8-krát.
 5. Zopakovať otáčanie rúk v opačnom smere, od seba, ešte 8-krát.

Pozornosť zamerajte na to, že pri otáčaní rúk majú byť súčasne neustále spojené ruky po celej dĺžke. Od prstov, cez dlane až po zápästia.

Význam a zmysel cvičenia

Cieľ cvičenia – aktivizovať a priviesť do rovnováhy energetický systém vnútri nášho tela.

 1. významová úroveň – jednoduché fyzické cvičenie, pracujúce s kĺbmi: zápästia, lakte, plecia.
 2. významová úroveň – uvedenie do rovnováhy jinovejjangovej energie vnútri tela. Ak je táto rovnováha narušená a medzi jinovou a jangovou energiou je veľký rozdiel, tak pri vykonávaní tohto cvičenia je možné vnútri pocítiť pohyb energie – pretekanie z jednej ruky do druhej.

Môžete si spraviť nasledujúcu skúšku: spojte dlane a nejaký čas ich nehybne držte. Ak je pritom jedna z dlaní chladnejšia ako druhá, tak za krátky čas začne prebiehať proces pretekania energie z jednej ruky do druhej – pocítite pohyb.

Toto cvičenie podporuje harmonizovanie ľavej a pravej časti tela, osobitne pri spojení bodov laokung v centre dlaní. Takýmto spôsobom sa harmonizuje energia z vnútornej strany – jinový povrch.

Ak vytočíte dlane tak, aby sa ruky zadnou stranou opierali o seba až po zápästné kĺby, spájate tým projekcie bodov laokung – nazývame ich „vonkajšie laokung“. Táto poloha rúk pomáha uvádzať do rovnováhy energiu vnútri nášho tela zo strany vonkajšej – jangového povrchu.

Otáčanie rúk podporuje prúdenie čchi vnútri tela. Aby sme niečo uviedli do rovnováhy, je potrebné, aby bol pohyb – v tomto prípade sa má pohybovať čchi. A takýto pohyb – otáčanie rúk v zápästiach – stimuluje podobný pohyb energie vnútri tela.

 1. významová úroveň. Toto cvičenie prispieva k rozvoju intuície, ale rozvíja aj komunikačné schopnosti. Ak naozaj chcete posilniť svoju intuíciu, tak si počas tohto cvičenia predstavujte, že stojíte pred duchovným učiteľom alebo pred niekým, od koho by ste chceli načerpať múdrosť. Touto polohou ich akoby pozdravíte a preukážete im svoju úctu. Počas toho sa akoby mysľou obraciate k svojim duchovným učiteľom a oznamujete im, že budete vykonávať toto cvičenie. Nevieme, prečo v dávnych časoch začali používať akurát túto pózu a techniku vykonávania cvičenia, ale je určite známe, že sa počas toto začína nastavovať spojenie medzi praktikujúcim a duchovným učiteľom. Preto je možné predstaviť si seba ako malé dieťa – malinkého buddhu, ktorý stojí pred veľkým buddhom. Na Východe sú presvedčení, že v každom človeku tkvie potenciál dôjsť k osvieteniu, preto sa na dieťa možno pozerať ako na budúceho buddhu. Ale je možné v mysli sa obrátiť na ľubovoľného človeka, ktorý dosiahol osvietenie, k niekomu z duchových učiteľov, k ľubovoľnému bohu, v ktorého veríte… Hlavne treba s istotou v hlbokom vnútri seba precítiť tento stav, ktorý vychádza zo srdca.

Pri dobrom uvoľnení tela je možné pocítiť, ako sa súčasne s otáčaním rúk začína niečo vnútri tela hýbať. Týmto spôsobom sa začínate otvárať energii a informácii na veľmi vysokej úrovni – tých bytostí alebo bohov, ktorých si predstavujete. A oni vchádzajú do vášho tela…

RUKA BUDDHU SLEDUJE OBRAZY2. prípravné cvičenie

 Postupnosť vykonávania cvičenia

 1. Základný postoj: stojíte vzpriamene, nohy rozkročené na šírku ramien, chodidlá rovnobežne na seba, telo je uvoľnené.
 2. Pomaly zdvihnite ruky do strán až na úroveň pliec, dlane nasmerujte dole.

Ruky a dlane majú byť uvoľnené, kvôli tomu je potrebné ruky zľahka ohnúť v lakťoch. Môžete si zatvoriť oči a predstaviť si, že sa vaše ruky stávajú veľmi dlhými a dlane ohromnými, ako má Buddha, a že môžete svojimi dlaňami vidieť a pociťovať celú zem, celé nebo a energiu, ktorú vyžarujú.

 1. Plynule presúvajte ruky vpred až do jemného dotyku palcov rúk, koncentrujte svoju pozornosť na dlaniach. Telo sa počas toho jemne prispôsobuje pohybu rúk, čo spôsobí ľahké stiahnutie v oblasti hrudného koša a roztiahnutie v oblasti lopatiek.
 2. Potom opäť plynule ruky upažte do strán, pokračujte v koncentrácii na dlane. Počas toho sa roztvára hrudný kôš a zľahka sa stláča oblasť lopatiek.

       Zopakujte 8 krát.

 1. Otočte zápästia dlaňami smerom hore, ruky zľahka zohnite v lakťoch.
 2. Plynule presúvajte ruky vpred, kým sa malíčky zľahka nedotknú. Pozornosť zameriavajte na dlane. Telo sa pritom jemne prispôsobuje pohybu rúk ako predtým. Výsledkom tohto cviku je opäť ľahké roztiahnutie chrbtovej oblasti a stiahnutie hrudného koša.
 3. Opäť plynule veďte ruky do upaženia, pokračujte v koncentrácii pozornosti na dlaniach.

       Opakujte ten istý pohyb 8-krát.

 1. Keď ruky posledný krát upažíte, otočíte dlane smerom dole a pomaly spustíte ruky dole k telu.

Význam a zmysel cvičenia

 1. významová úroveň. Predovšetkým toto fyzické cvičenie pôsobí na otvorenie kanálov prostredných častí chrbtice, najmä v oblasti medzi lopatkami a v oblasti hrudníka. Sú miesta, na ktorých sa body otvárajú obzvlášť ťažko, preto ich v preklade nazývajú „hliadkou“ alebo aj „bránami“. Môžeme povedať, že pri pohybe rúk vpred sa otvára hrudná časť kanála tumaj a pri pohybe rúk do strán sa otvára hrudná časť kanála žen-maj.

Okrem spomínaných miest bývajú ťažko priechodné body ming-menta-čuej . Ak nie sú vrchné body otvorené, zvyknú sa objaviť bolesti hlavy a vysoký krvný tlak. Ak nie je otvorená stredná časť, ťažko sa dýcha, akoby niečo nedovoľovalo urobiť hlboký nádych. Vzniká pocit, že vnútri, v oblasti srdca a žalúdka niečo „stojí“. Obvyklé lekárske vyšetrenia neprezradia príčinu takéhoto nepríjemného stavu.

Počas premiestňovania rúk z upaženia smerom vpred vzniká ľahké natiahnutie v oblasti lopatiek, šije a chrbtice…

Potom sa telo znovu uvoľní, ale pri úplnom roztiahnutí rúk do strán rozťahujete oblasť hrudníka (roztiahnutie vyvoláva natiahnutie) a zdvíhate lopatky (uvoľňuje sa tým chrbát).

Takýmto spôsobom postupne dochádza v týchto miestach najskôr ku stiahnutiu, potom roztiahnutiu alebo napätie a uvoľnenie, čo pôsobí na zlepšenie cirkulácie krvi. Tiež to podporuje balans jinjang, pretože jang je napätie a jin uvoľnenie. Počas striedania jin a jang môžeme svoje telo priviesť do vyváženého stavu – frontálnu časť trupu a oblasť chrbta.

Tiež na fyzickej úrovni sa pouvoľňuje vrchná časť chrbtice a zbavíte sa bolesti (ak ju pociťujete) v ramennom pletenci, v oblasti šije a vo vrchnej hrudnej časti chrbtice.

 1. významová úroveň. Z pohľadu energie vám toto cvičenie dopomáha k rozvoju citlivosti rúk. Nie je to iba pohybovanie rukami – je to metóda nácviku vašich vnemov, tréningu rúk a dlaní, aby ste sa naučili odlišovať jinovú energiu od jangovej. Počas vykonávania cvičenia by ste mali využívať svoje vedomie, svoju myseľ a predstavivosť, aby ste pocítili chladnú čchi zeme a teplú čchi neba. Budú u vás vznikať rôzne pocity, ale obyčajne vymiznú počas niekoľkých dní.

Ak si počas tohto cvičenia ruky vizualizujete vo svojej blízkosti, je to nesprávne. Je potrebné si predstaviť, že sa natiahli do nekonečna. Toto cvičenie nám dovoľuje dosiahnuť zmeny v dlaniach, rozšíriť ich funkcie. Spočiatku môžete pocítiť, že medzi dlaňami, nebom a zemou je spojenie – nie prázdno! – ale niečo také, čo zjednocuje dlane a zem, dlane a nebo.

 1. významová úroveň. Predstavte si seba ako obrovského duchovného učiteľa, buddhu alebo božskú bytosť.

Predstavte si, že ste sa stali takým ohromným, že môžete svojimi dlaňami pocítiť celú zemskú guľu, no a ak máte dlane otočené smerom hore, tak celé nebo zároveň. Vaše ruky prechádzajú nebom a vesmírom podobne ako ruky legendárneho Buddhu Tathagatu – vnímajú všetko na ľubovoľnú vzdialenosť.

Viete, že zem je guľa. Počas vykonávania tohto cvičenia by ste mali ešte pocítiť a precítiť túto guľu svojimi dlaňami. A tiež by ste si mali predstaviť a precítiť, že vesmírny priestor (nebo) je tiež guľa – podobne ako zem. Môžete všetko vnímať alebo si prehliadnuť rukami. Takéto predstavy dajú možnosť trénovať myseľ, trénovať vedomie, nie vykonávať iba fyzické pohyby tela. Hovoríme o tom, že čchikung je prax fyzického tela, praktikovanie energie a vedomej mysle. V tomto cvičení ich tiež precvičujeme.

Je známe, že naše oči vnímajú svetlo rôznych farieb. To je možné preto, že v mozgu je oblasť, ktorá premieňa elektromagnetické žiarenie určitej dĺžky na farebný vnem. Ešte jedna oblasť mozgu, ak je aktívna, umožňuje vnímanie rozličných informácií rukami a premieňa ich následne na obrázky, obrazy. Ak sú oči zatvorené, tak tieto obrazy vznikajú akoby na vnútornej obrazovke. Upozorňovali sme na to, že tretie oko – to je fakticky aktivizácia určitých častí mozgu v oblasti hypotalamu. Je rozšírená predstava o tom, že je možné vidieť tretím okom práve z oblasti medzi obočím, tam, kde si Indovia dávajú červený bod. Ale ak človek reálne na sebe pracuje, je možné vidieť nielen týmto miestom, ale aj ľubovoľnou inou časťou tela, v určitom prípade aj rukami. Pritom vzniká myšlienkový odraz obrazu, kam ruky siahajú, pocit, že sú veľmi veľké, že prsty sú kdesi v nekonečne a začínate nimi akoby vidieť.

POSVÄTNÝ ŽERIAV PIJE VODU3. prípravné cvičenie

V preklade z čínštiny je to vták, ktorý sa ponáša na žeriava a žije na nebesiach. Preto ho aj nazývajú posvätným žeriavom.

Predstavte si, že ste žeriavom na brehu jazera alebo veľkej nádrže uprostred žeriavov, ako ste vy. Viete, že tieto vtáky majú dlhú ohybnú šiju. Na upevnenie svojej šije, chrbtice, pliec je potrebné použiť energiu žeriava. Treba si predstaviť, že vaša šija je rovnako dlhá, ohybná a takisto ľahko ňou možno otáčať do ktorejkoľvek strany. Pri tomto cvičení veľmi veľkú rolu hrá obrazotvornosť – predstavíte si samého seba ako žeriava.

Postupnosť vykonávania cvičenia

 1. Základný postoj je rovnaký ako pri predchádzajúcich cvičeniach.
 2. Zľahka nakloníte hlavu vpred. Brada má byť trochu spustená dole. Bradu maximálne otočte doľava až na úroveň pleca tak, ako to robia vtáci.

Ak je to pre vás nie je ťažké, tak bradu pohybujte skoro po prsiach, ale, samozrejme, to závisí od dĺžky a pohyblivosti šije.

Pri otáčaní hlavy dbajte na to, aby ste cítili ľahké natiahnutie, ale nie príliš intenzívne. Nepreceňujte sa!

 1. Potom v najvzdialenejšom bode podvihnite hlavu smerom hore a vráťte ju po vrchnej línii bez toho, aby sme ju spustili nazad. Brada pritom opisuje elipsový tvar.

       Zopakujte to 8-krát.

       Brada zakaždým opíše ovál, pričom nie od pleca do pleca, ale trochu viac ako polovicu tejto vzdialenosti.

 1. Vykonajte také isté krúživé pohyby aj doprava, 8-krát.
 2. Natiahnite šiju tak, ako je len možné dopredu, spustite hlavu, akoby ste naberali zobákom vodu z jazera. Pritom zľahka zohnite kolená.
 3. Potom pritiahnite bradu k hrudnému košu a ťahajte ju smerom hore tak, aby sa kĺzala po hrudi. Kolená pritom napriamte.
 4. Keď hlavu opäť zdvihnete pred ďalším vytiahnutím šije, bradu odtiahnete od hrude a zdvihnete dohora, akoby vták prehĺtal zobákom nabratú vodu.

Počas toho sa chrbtica zavlní od chodidiel smerom dohora.

Zopakujte to 8-krát.

Význam a zmysel cvičenia

V našom svete neovplyvňujú naše zdravie iba medikamenty, rastliny, strava a rozličné látky (vitamíny, stopové prvky, atď.), ale aj informácia. Hrá veľmi dôležitú úlohu a vykazuje silný vplyv na náš organizmus, na naše zdravie. Fyzické telo rôznym spôsobom reaguje na rôzne druhy informácií. Rozličné formy života sa tiež navzájom ovplyvňujú, aj keď to nevnímame. Predstavte si, že vám počas horúceho letného dňa, keď vás trápi smäd, niekto ukáže na strom obsypaný citrónmi, koľko sa na ňom nachádza plodov. Ako zareaguje vaše telo? Väčšina ľudí v ústach pocíti kyslú chuť a ako odpoveď organizmu sa začnú vytvárať sliny. V dôsledku toho prestanete pociťovať smäd. Iba jeden pohľad na citróny alebo reč o nich – a takáto silná reakcia.

A ak si predstavíme, že sme sa stali vtákom s dlhou ohybnou šijou a pijeme vodu z jazera, čo sa bude odohrávať v našom organizme? Ako zareaguje naše telo na takúto predstavu?

 1. významová úroveň. Dôsledkom vplyvu sedavého životného štýlu aj sedavého zamestnania sú u väčšiny ľudí šija a hlava neustále naklonené jemne vpred. To vplýva negatívne na chrbticu, no predovšetkým na oblasť krčnej chrbtice. Ak by sme každý deň cvičili určité cvičenia na reguláciu polohy chrbtice, najmä na krčnú chrbticu, mohli by sme predísť vzniku mnohých ochorení. Toto cvičenie sa špeciálne zameriava na odstránenie funkčných problémov chrbtice a šije. Predovšetkým sa zameriava na tréning krčnej oblasti chrbtice, zvyšovanie jej ohybnosti.

Osobitne je to vhodné pre ľudí po štyridsiatke a pre tých, ktorí trpia na osteochondrózu (ochorenie chrbtice). Počas otáčania hlavy doľava a doprava do maximálnej možnej krajnej polohy sa naša krčná chrbtica uvoľňuje. To vplýva na zlepšenie prietoku krvi, na zásobenie mozgu a tiež na normalizovanie stavu vestibulárneho aparátu.

Veľmi dôležité je predstaviť si a pocítiť, že akoby zobákom naberáte vodu a prehĺtate ju, pričom sa voda pomaly prelieva do žalúdka. Zároveň sa vaše telo hýbe v tvare písmena „s“, a to veľmi ľahko, automaticky, bez akejkoľvek námahy, akoby ste sa hýbali vo vode. A vtedy začína energia vo vlnách prúdiť dohora pozdĺž chrbta vašou chrbticou. Mali by ste naozaj pocítiť intenzívne vlny, akoby sa voda hadila.

Tieto vlny sa zdvíhajú od nôh, od piet smerom dohora a voda, ktorú ste akoby prehltli, sa spúšťa nadol. Takto sa vo vás nachádzajú dva protichodné potoky, resp. pohyby – jeden sa pohybuje nahor a druhý smerom dole.

Popritom môžete precítiť, že medzistavcové platničky (disky) nachádzajú svoje správne miesto.

A tak z pohľadu práce s fyzickým telom vám toto cvičenie umožňuje zregulovať chrbticu ako celok a najmä oblasť krčnej chrbtice.

Praktikovanie tohto cvičenia prináša lepšie výsledky ako masáž. Keď chrbtica vykonáva vlnivé pohyby, úplne sa uvoľní, a tak vtedy je možná jej úplná korekcia. Toto cvičenie je vhodné i ako prevencia, lebo ním predchádzame rôznym ochoreniam. Má totiž vplyv na zlepšovanie cirkulácie krvi, podporuje liečenie bolestí hlavy, zlepšuje zdravotný stav pri vegetatívno-cievnej dystónii, pri skolióze atď.

 1. významová úroveň. Chrbticu regulujeme pomocou energie bez použitia sily – pocítime pritom prechádzajúce vlny energie. Tieto vlny energie zlepšujú cirkuláciu krvi, čo následne vedie k posilneniu svalových tkanív a uvádza ich do vyváženého stavu. Následne tieto svaly pozitívne ovplyvňujú potrebné pohyby chrbtice.

Toto cvičenie zlepšuje cirkuláciu čchi energetickými kanálmi, napomáha jej prúdenie od chodidiel smerom dohora, otvárajúc v smere svojho prúdenia biologicky aktívne body.

Energia našej chrbtice je spojená s energiou obličiek a obličky patria elementu vody. Energia obličiek a energia vody sú zhodné, preto si predstavujeme, že pijeme vodu. Pijeme akoby energiu vody, teda nie naozajstnú vodu, ale jej energiu. Toto cvičenie môže zlepšiť fungovanie mnohých systémov organizmu. Preto sa u praktikujúceho po určitom čase praktikovania prejaví zvýšená tvorba slín. Súčasnými biochemickými výskumnými metódami sa dokázalo, že v takýchto slinách sa nachádza veľké množstvo rozličných mikroelementov, ktoré majú liečebný účinok na tráviacu trubicu a žalúdočno-žlčový trakt.

Prehĺtajte tieto sliny priebežne, ako sa tvoria, počas celého praktikovania. A navyše, ak si na toto cvičenie privyknete, bude vám stačiť, keď si na cvičenie spomeniete a už sa vám ústa zaplnia slinami. Je to príjemná metóda, ako uhasiť svoj smäd, ak z nejakej príčiny nie je možnosť napiť sa naozajstnej vody.

 1. významová úroveň. Začíname s nácvikom sebaidentifikácie s iným životným druhom, v tomto prípade s vtákom. Musíme sa vžiť do obrazu žeriava pijúceho vodu. Tieto myšlienky, táto predstava trénuje náš um, naše vedomie a neskôr začíname chápať zmysel zobrazovania tohto vtáka. Po určitom tréningu čchikungu alebo počas meditácie môžeme uvidieť tieto vtáky, naučíme sa komunikovať s nimi, chápať ich a tiež – získavať od nich energiu.

TAJOMNÝ DRAK PREMIEŠAVA MORE4. prípravné cvičenie

Ak by sme názov doslovne preložili z čínskeho jazyka, pretlmočili by sme ho ako „duch draka“ – šen lung. Šen sa prekladá ako „duch“ alebo „duša“ v závislosti od úrovne. Zoznámili ste sa s týmito pojmami v predchádzajúcej kapitole. No v súvislosti so znakom „lung“ – drak – toto spojenie značí čarovný, magický „z druhého sveta, ale reálne jestvujúci“.

Pri tomto cvičení by ste si mali samých seba predstaviť ako draka. Obyčajne tu vzniká otázka, akého draka si treba predstavovať? Čínskeho alebo slovanského, alebo ešte nejakého iného? Pretože čínsky má jednu hlavu a slovanský – tri alebo päť.

Mali by ste si samého seba predstaviť ako čínskeho draka, pretože čínsky drak prebýva v elemente vody – v mori, v oceáne – a slovanský drak žije v horách alebo lese. Predstavujte si v tomto cvičení draka, ktorý premiešava more. Chcete získať informáciu od draka. Drak má veľmi silné telo. Chcete použiť energiu vody a informáciu od draka, aby ste si posilnili funkciu obličiek, zlepšili svoj zdravotný stav najmä v oblasti driekovej chrbtice a tiež iných orgánov tela.

A tak si predstavte, že ste sa stali drakom (čínskym) v mori. Vôkol je iba voda a vy sa nachádzate v jej hĺbke, v jej najhlbšom strede.

Postup vykonávania cvičenia

 1. Rozkročte nohy na šírku ramien alebo trochu širšie.
 2. Ruky položte na oblasť obličiek, palce natočte smerom dopredu.
 3. Otáčajte telom najskôr doľava proti smeru hodinových ručičiek 8-krát.
 4. Potom otáčajte telom 8-krát doprava v smere hodinových ručičiek.

Keď sa telom nakláňate dopredu, chrbtica zostáva napriamená, ak sa nakláňate dozadu, chrbtica sa prehýba. Chodidlá sú pritom stále na zemi. V čase pohybu si predstavte, že sa telo pohybuje vo vode, pocítite odpor vody, jej pohyb pri svojom otáčaní.

Je potrebné pohybom dosiahnuť pohyb kĺbov panvy a bedier, pásu a krížov.

 1. Po ukončení točenia si rýchlym pohybom otrasiete celé telo (od chodidiel k vrcholu hlavy), ako keď sa drak odrazí chvostom, aby vyskočil z hlbín mora a vyletel hore do vzdušného priestoru. Pritom je potrebné nadvihnúť celé telo zdvihnutím sa na špičky, potom sa rýchlo spustiť na päty. Pri dopade na päty sa ešte akoby odtláčajte rukami – labami. Telo pritom vykoná pohyb, akoby vás niekto zrazu schytil od chrbta, a tak vy sa rýchlo otrasiete, aby ste sa oslobodili.

Keď takýmto spôsobom otriasate telom, uvoľníte tým svoje vnútorné orgány. Stačí, ak sa otrasiete dvakrát – jedenkrát do jednej strany, druhýkrát do druhej.

Je možné otriasať sa aj viac ráz a do jednej strany, ak je to potrebné. Takéto otriasanie napomáha uvoľňovanie napätia a kŕčov svalov a v kanáloch, tiež posilňuje nohy a chrbticu.

Význam a zmysel cvičenia

Prvá významová úroveň. Na fyzickej úrovni je cvičenie určené na zlepšenie funkcie v driekovo-krížovej oblasti chrbtice a kolenných kĺbov. Pri otáčaní pracuje predovšetkým driekovo-krížová oblasť, ale aj oblasť kolien, pretože sa tiež zúčastňujú na krúživom pohybe. V oblasti drieku sa nachádza bod ming-men, ktorý sa ťažko otvára. Preto sa v tejto oblasti hromadí zlá čchi, čo následne spôsobuje zhoršenie krvného obehu – vznikajú prejavy zástavy, ktoré sú sprevádzané pocitom nepohodlia, bolesťou. Môže to vyvolať onkologické ochorenia. Praktikovanie tohto cvičenia pôsobí na normalizovanie funkcie vyššie uvedenej oblasti.

Druhá významová úroveň. Keď si samého seba predstavíte ako draka, predstavíte si, že sa nachádzate vnútri mora, opäť pracujete s energiou vody tak, ako aj v predchádzajúcom cvičení. V tejto oblasti sa nachádzajú obličky. Z pohľadu koncepcie wusing obličky patria elementu vody. To znamená, že čchi vody a čchi obličiek sú rovnaké. Keď umiestnite ruky na oblasť obličiek, tak sa vaša pozornosť upriami na túto oblasť. Ak zvládnete predstaviť si seba nielen vo vode, ale aj pocítiť odpor vody, ako sa točí a vrie, tak vaše obličky budú obmývané takouto vodou. Bude prúdiť vaším telom, vašimi obličkami, premývajúc a odstraňujúc zlú, stagnujúcu čchi. A to zlepšuje energiu vody v obličkách. Pri posilnení energie obličiek sa posilňuje aj kostné tkanivo. Preto toto cvičenie posilňuje opornú sústavu. V tradičnej čínskej medicíne sa pod obličkami rozumie celá orgánová sústava močovo-pohlavného systému, nie iba samotný orgán obličiek.

Okrem toho počas otriasania telom sa energia zdvíha od nôh smerom hore a keďže pritom dochádza k uvoľneniu vnútorných orgánov, táto energia dopomáha k odstraňovaniu prejavov stagnácie, očisťuje celé telo. Ak budete správne vykonávať toto cvičenie, tak čoskoro začnete cítiť horúčosť, horúce prúdy v nohách a drieku.

Tretia významová úroveň. Musíte si predstaviť, ako sa drak cíti v mori. Identifikujte sa s ním. Ak pri vykonávaní tohto cvičenia vojdete do stavu čchikung, tak pochopíte, že draky jestvujú, že sú reálnymi, ale obývajú iné svety. Týmto cvičením vytvárate základ pre svoju budúcu komunikáciu s inými svetmi, inými civilizáciami, inými druhmi a formami života.

OTÁZKY A ODPOVEDE K PRÍPRAVNÝM CVIČENIAM

K prvému prípravnému cvičeniu

1.Prečo všetky cvičenia opakujeme osemkrát?

To je dobrá otázka. V systémoch čchikungu a v celom vesmíre sa rôznym číslam prikladá rôzny význam. Všetky kultúry sveta majú svoju vlastnú numerológiu. Prečo v Európe nemajú radi číslo 13 a prečo ho v Rusku nazývajú „čertovský tucet“?

Ak by sme to mali presne a detailne objasniť, bude to veľmi dlhý príbeh. Na úplnom začiatku sme nevedeli, čo je to vesmír, preto bol pomenovaný „TAO“. Potom tao priviedlo na svet jedno. Jedno – to je vesmír ako celok. Z jedného vzišli dve – jinjang. Jinjang – to sú dve, binárny počet.

Potom sa jinjang opäť rozdelili: v jin sa vždy nachádza jang a v jang sa vždy nachádza jin. Takto vzniklo štvoro. A znova: v tom jine sa nachádza jang a v tom jangu sa nachádza jin. A týmto spôsobom sa vytvára osmoro. A to je zákon, na základe ktorého sa odohrávajú zmeny. Podľa takého istého princípu sa delí osmoro a vniká 64. Tento princíp sa zakladá na teórii jinjang. Nula označuje „prázdnotu“, teda to, čo bolo pred vesmírom, ako ho poznáme my, ktorý sa rozdelil na jinjang. Dovtedy jestvovalo niečo a toto niečo bolo nazvané „prázdnotou“ u-czi. U-czi . Tá je predchodcom nášho vesmíru. K rozdeleniu na jinjang došlo neskôr.

Okrem toho je v čínskom ponímaní číslo 8 spojené s úspechom a označuje všetko alebo aj nekonečno. Osem značí, že človek ide za úspechom. V čínštine sa osmička nazýva „pa“ a tomu sa veľmi podobá výslovnosť iného čínskeho slova “fa“. „Fa“ – to značí zarábať peniaze a „pa“ je osmička. Z toho dôvodu sú všetci v Číne radi, ak sa ich ŠPZ auta alebo číslo telefónu končí osmičkou. Veria, že to im pomôže dosiahnuť úspech v biznise, väčší blahobyt a peniaze.

2.Aká má byť poloha nôh počas praktikovania?

Počas praktikovania všetkých cvičení majú byť nohy trochu ohnuté v kolenách, pretože pri vystretých nohách sa dostaví rýchlo únava. Chodidlá nôh sú rovnobežne.

3.Je nutné v prvom prípravnom cvičení najskôr otáčať dlaňami smerom k sebe a potom od seba?

K prvému cvičeniu je možné klásť mnoho otázok: prečo je potrebné otáčať na obe strany, prečo najskôr k sebe a potom od seba, prečo majú byť dlane spojené, prečo sa prsty majú dotýkať atď. Takýto typ otázok nie je potrebné klásť, treba iba praktikovať. Po nejakom čase cvičenia to všetko pochopíte. Cvičenie je stavané tak, aby celé vnútro dosiahlo stav rovnováhy.

4.Ako dýchať počas cvičenia?

Netreba sa sústreďovať na dýchanie. Pri vykonávaní ľubovoľných cvičení je možné dýchať prirodzene, automaticky, ak vaša pozornosť nie je špeciálne zameraná na dýchanie. Jediné cvičenie, pri ktorom je potrebné používať špeciálny spôsob dýchania – to je „malý nebeský obeh“.

5.Je spojené praktikovanie čchi-kungu s nejakým obmedzením v stravovaní?

Žiadne obmedzenia v stravovaní nie sú. Môžete jesť čokoľvek, na čo máte chuť. Neskôr si k tomu povieme niečo podrobnejšie.

6.Ktorým smerom je potrebné cvičiť?

Tento systém praktikovania nie je závislý od orientácie. Neskôr, keď začneme s výučbou hlavných cvičení, všetko pochopíte.

7.Keď sme doma, je lepšie praktikovať na boso?

Praktikujte tak, aby vás nič neobmedzovalo v pohybe. Môžete aj naboso, ale nie je to nutné.

K druhému prípravnému cvičeniu

1.Ako treba dýchať počas tohto cvičenia?

Hovorili sme už, že ak na dýchanie špeciálne nezameriavame pozornosť, značí to, že dýchame prirodzene, tak ako je nám príjemné.

2.V tomto cvičení je potrebné uvoľniť iba zápästia alebo aj ruky po celej dĺžke?

V druhom cvičení nie sú uvoľnené iba zápästia, ale aj ruky po celej dĺžke.

3.V určitých momentoch sa v chrbtici objaví napätie. Je potrebné, aby boli napnuté aj ruky?

Ak budete rukami pohybovať prirodzeným spôsobom a uvoľnene, nevznikne v nich napätie. Napätie sa strieda s uvoľnením, má sa prejaviť iba v oblasti chrbta medzi lopatkami a vpredu na hrudi.

4.Moje ruky pociťujú celý čas iba teplo. Nepociťujú rôznu čchi zo zeme a z neba. Čo s tým?

V začiatkoch praktikovania tohto cvičenia nemusíte rozlišovať chlad, osobitne, ak máte v oblasti rúk mnoho energie, mnoho čchi. Neskôr, keď u vás nastúpi stav utíšenia, keď vaše ruky budú pokojné, budete pociťovať rozdiel medzi zemou a nebom.

5.Necítim rozdiel medzi čchi neba a čchi zeme, ale neustále cítim v rukách mravčenie, niekedy akoby pramienky alebo pohyb v tele, ale nie v dlaniach. Prečo?

V samom začiatku praktikovania dochádza v organizme ku zmenám vzťahov na úrovni jinjang, často tie pocity, ktoré opisujete sú reakciou vášho tela, sú vnútornými pocitmi, nie vonkajšími.

6.Začínajú ma bolieť ruky a opúchajú mi, objavil sa mi v nich pocit ťažoby. Čo s tým mám robiť?

Vtedy je potrebné zvýšiť počet opakovaní tohto cvičenia, praktikovať ho nie dlhšie, ale častejšie. Ak máte nejaké zdravotné ťažkosti v oblasti pliec, kĺbov, určite sa u vás prejavia bolesti. V tomto prípade je nutné spočiatku rozhýbať kĺby.

7.Ako súvisia tieto cvičenia s obyčajnými telesnými cvičeniami? Mám prestať cvičiť bežné telesné cvičenia a venovať sa iba týmto cvičeniam?

Môžete pokojne spájať cvičenia čchikung s fyzickými cvičeniami, lebo cvičenia čchikung nie sú až také dynamické. Keďže telo treba udržiavať zdravým, je potrebné každý deň ho fyzicky zaťažovať, ideálne je zaoberať sa nejakým športom. V Čine sa obyčajne praktikovanie čchikungu spája s cvičeniami tchaj ťi- čchüan alebo kung-fu. Na prvých stupňoch Čung-jüan čchikungu cvičíme množstvo cvičení, ktoré sa vzťahujú k tichým, pokojným formám – je ich viac ako 70 %. Ak sa doma nevenujete žiadnej fyzickej záťaži, potom je vhodné praktikovať približne 50 % tichých cvičení a 50 % dynamických cvičení spojených s fyzickou záťažou.

8.Ktoré cvičenia možno cvičiť najskôr?

To je závislé od vašich pocitov. Potom keď sa zoznámite so všetkými cvičeniami, budeme hovoriť o tom, čo a kedy treba praktikovať, ako spájať čchikung s inými druhmi fyzickej záťaže alebo športu.

9.Je potrebné mať spojené prsty na zápästiach rúk počas ich otáčania?

Nie. Zápästia majú byť uvoľnené a tiež majú byť uvoľnené aj prsty na ruke, nespájajú sa.

10.Majú byť prsty pravej a ľavej ruky pri otáčaní spojené?

Áno, má tam byť ľahký dotyk.

11.Treba robiť prestávky počas toho, ako ruky oddeľujeme od seba do strán alebo pri smerovaní vpred?

Nie, nemali by ste tam zastavovať, lebo pohyb má byť plynulý, t. j. musíte prechádzať z jedného pohybu do druhého.

K tretiemu prípravnému cvičeniu

1.Akou rýchlosťou treba robiť otočenia a zhyby?

Môžete ich robiť rýchlosťou podľa vášho pocitu a tiež tak, ako je to prezentované na videokazetách a CD. Orientujte sa na príjemné pocity.

2.Ako správne otáčať hlavou?

Jednoducho uvoľnite šiju, zľahka spustite bradu dole a otáčajte hlavou tak, aby brada smerovala k plecu. Najdôležitejšie je nezakláňať hlavu dozadu.

3.Koľkokrát je možné opakovať toto cvičenie?

Opakujte každú časť tohto cvičenia osemkrát – to je jeden úplný cyklus. Môžete si ho zacvičiť v jednom cykle, v dvoch alebo aj troch za sebou.

4.Začínam pociťovať krúženie hlavy po treťom prípravnom cvičení. Vo všeobecnosti mám vážne ťažkosti s vestibulárnym aparátom. Je možné, žeby som toto cvičenie nemal cvičiť?

Naopak, je to potrebné. Opakujte ho toľkokrát, koľko môžete, postupne zvyšujte množstvo otáčok. Doma ho môžete praktikovať nielen v ôsmich opakovaniach, ale oveľa dlhšie.

Toto cvičenie je veľmi prospešné pre všetkých, ktorí majú problémy s krčnou oblasťou chrbtice, ramenným pletencom, pri poruche cievneho systému a ťažkosti s vestibulárnym aparátom. Cvičenie vplýva na zlepšenie prekrvenia mozgu, odstránenie bolestí hlavy atď.

K štvrtému prípravnému cvičeniu

1.A ak má človek intervertebrálnu herniu, ako s ňou cvičiť?

V tom prípade je nutné cvičiť uvoľnene, s citom.

2.A čo môžete poradiť pri skolióze?

Vtedy je vhodné mesiac intenzívne cvičiť veľký strom a tretie prípravné cvičenie. Intervertebrálna hernia vzniká ako dôsledok ťažkostí s energiou močového mechúra. Preto toto cvičenie môže pomôcť.

3.A ak sa v spodnej časti chrbtice nachádza množstvo lipómov, neuškodí to?

Mal som niekoľko pacientov s množstvom takýchto lipómov. Môžete praktikovať všetky tieto cvičenia, nijakým spôsobom vám pri tomto type ochorenia neuškodia.

4.Koľkokrát denne je nutné cvičiť toto a ostatné prípravné cvičenia?

Toľko, koľko chcete. Keď ich budete mať dostatočne odcvičené, bude postačujúce aj jedenkrát za deň.

5.Kedy počas dňa je dobré cvičiť tieto cvičenia?

To nie je dôležité. Najlepšie je cvičiť vtedy, keď máte čas a nikto vás nevyrušuje. Čas na cvičenie si môžete počas dňa vyhradiť kedykoľvek a tiež dĺžka cvičenia každého z prípravných cvičení sa môže variovať, podľa vlastného úsudku, každý v závislosti od svojich pocitov.

6.Je potrebné cvičiť ich zaradom?

Nie, nie je to potrebné.

7.Je možné jedno cvičenie praktikovať v ôsmich opakovaniach a druhé napríklad 10 minút?

Je to možné. Všeobecne môžete jedno z cvičení vykonávať dlho, napríklad prvé alebo druhé, pokiaľ nezačnete dobre preciťovať jinjang. A inokedy budete cvičiť iné cvičenie.