Eu Zén, ako cesta stredu a pochopenia dobrého života

Sme bytosti s možnosťou funkčného nadvedomia, ktoré sa ocitli v priestore medzi nebom a zemou.

Nájsť svoje miesto tu na zemi, pochopiť, odkiaľ pochádzam, kým som a kam smerujem. O to sa pokúšajú od nepamäti všetky nám známe ale aj tie zabudnuté kultúry.

Na týchto stránkach nájdete naozajstné návody, ako reálne zlepšiť svoje pochopenie samého seba, cesty samostatného sebarozvoja nielen v duševnej oblasti, ale aj cesty zdravia a spokojnosti a nakoniec dokonalej rovnováhy.