Chinese Image Medicine

Chinese Image Medicine (CIM) je neoddeliteľnou súčasťou školy systému Zhong Yuan Qigong (ZYQ). Je pôvodným a starobylým súhrnom metód ozdravovania a celostnej regulácie človeka. Vychádza zo starobylej čínskej medicíny, školy lekára Bien Que.Bian Que 2

Image Medicine pozerá na ľudský organizmus ako jeden celok, skladajúci sa z fyzického tela, energetickej časti a informačnej štruktúry, ktoré sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Liečenie pôsobí komplexne na všetky oblasti ľudskej bytosti, pričom sa nezameriava na potlačovanie symptómov, ale smeruje k liečeniu samotnej podstaty ochorenia.

Výučba IM je súčasťou školy systému ZYQ a jej základné metódy sa vyučujú na kurzochjednotlivých úrovni (stupňov 1.-3.ZYQ).

kundawellOkrem výučby verejnej a do veľkej miery všeobecnej, existujú špecializované prehĺbené študijné programy priamo v Pekingu vo výskumnom inštitúte Kundawell, ktorý je zameraný na výskum civilizačných ochorení, ich liečbu a výučbu terapeutov Image Medicine.

 

Zdravotné problémy, pri ktorých efektívne pomáha Image medicine:

 • Rôzne ochorenia očí
 • Struma – zväčšenie štítnej žľazy
 • Chronická bronchitída
 • Astma
 • Vysoký krvý tlak
 • Zmeny srdcového svalu v dôsledku zástavy srdca
 • Arteroskleróza
 • Ischemická choroba srdca
 • Nedostatočné krvné zásobenie mozgu
 • Srdcová arytmia
 • Bradykardia
 • Rôzne druhy chronických ochorení žalúdka a čriev
 • Crohnova choroba
 • Hernia disku – vyklenutie medzistavcovej platničky v rôznych oblastiach chrbtice
 • Chronický zápal prostaty
 • Impotencia
 • Rôzne zápaly mužských a ženských pohlavných orgánov
 • Ženská a mužská neplodnosť
 • Myóm maternice
 • Cysta na vaječníku
 • Chronický zápal obličiek

Terapeutické pôsobenie vychádza z tisícročných skúseností a poznatkov o zložení tela z troch substancií ( fyzickej, energetickej a informačnej). Ochorenie prechádza postupne všetkými troma úrovňami až sa manifestuje na fyzickom tele človeka. Preto metódy obnovy harmónie a telesného zdravia presne spĺňajú potreby takejto liečby.

Patria k nim :

 • Energetická a informačná terapia
 • Cvičenia podporujúce terapiu
 • Tuina masáž a uvoľnovanie energetických dráh
 • Bankovanie
 • Moxovanie
 • Výživové poradenstvo

Image Medicine terapia  prebieha nasledovne:

 1. Diagnostika + rozhovor s klientom o možnostiach terapie
 2. Terapia
 3. Dodržiavanie dohodnutých podmienok klientom, za ktorých terapia môže byť úspešná.

Počet terapeutických seansí : 1-10 (podľa dohody a závažnosti problému, bežný počet 7-10 stretnutí)
Čas trvania je cca 60 min (terapia  + poradenstvo)
Cena jednej hodinovej seansy  55 €