ZYQ

Čo je ZYQ?

Škola ZYQ je uceleným systémom sebarozvoja. ZYQ je staršie ako svetové náboženstvá, nie je súčasťou žiadnej cirkvi. Buduje, každodennou prácou, vnútornú jemnohmotnú štruktúru.

Je cvičenie ZYQ fyzicky náročné?

ZYQ techniky sú rozdelené do 3 kategórií. Napriek svojej jednoduchosti, sú veľmi účinné.

  1. Prípravné, tie sú jemne dynamické
  2. Hlavné, cvičí sa v stoji
  3. Tiché, cvičí sa v sede alebo v stoji

Komu je cvičenie určené?

Každému, kto hľadá odpoveď na otázky a nebojí sa každodennej práce samého na sebe.

Prečo je lepšie absolvovať víkendový seminár?

Víkendový seminár „základného stupňa“ ZYQ je kombináciou teórie a praxe. Naučíte sa ako správne cvičiť jednotlivé cvičenia. Môžte začať praktikovať aj na pravidelných týždenných cvičeniach, ale bude vám chýbať báza.

Čo sa vyučuje na základnom seminári (1. stupeň)?

  • naberať energiu čchi (qi) z okolia,
  • zhromažďovať energiu qi v našom tele,
  • premieňať – zušľachťovať energiu čchi (qi) vo vnútri nášho tela,
  • nazhromaždenú energiu vymieňať s blízkym prostredím a aj s celým vesmírom,
  • využívať energiu čchi (qi) na zlepšenie zdravotného stavu svojho, alebo našich blízkych

Čo prináša dlhodobé a pravidelné cvičenie systému ZYQ?

1. ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU

Čung Jüan Čchi-kung využíva iné metódy ako klasická medicína a tým je účinným prostriedkom na široké spektrum chorôb (rôzne druhy alergií, chronické ochorenia, ochorenia kĺbov, krvi, diabetes, astma, roztrúsená skleróza, ochrnutia po mozgovej príhode, onkologické ochorenia a mnoho iných). Predovšetkým v prípadoch, kde si západná medicína nevie poradiť.

Prináša do života vitalitu, výrazne zvyšuje imunitné schopnosti a pestovaním tichej sily nastoľuje psychickú rovnováhu.

2. ROZVOJ OSOBNOSTI  – ZLEPŠOVANIE VZŤAHOV S OKOLÍM

V súvislosti s cvičením sa začíname cítiť väčšiu psychickú pohodu, posilňujeme vlastné sebavedomie a radosť zo života a bezprostrednejší a citlivejší kontakt s okolím. Zlepšujú sa vzťahy s našimi blízkymi, pomaly sa približujemek lepšiemu chápaniu zmyslu života.

3. SAMOLIEČENIE A POMOC DRUHÝM

Cvičenci postupne vďaka svojmu cvičeniu a svojej vnútornej premene získavajú schopnosť liečiť nielen samých seba, ale pomocou svojej sily a špeciálnych techník aj svojich blízkych. Praktikujúci začína cvičiť a naberať veľkú silu, ktorá mu pomáha najskôr pri zharmonizovaní seba samého a po určitej dobe a dostatku qi, začne mať schopnosť cítiť potreby a možnosti pomoci druhým. Nie každý z praktikujúcich sa stane liečiteľom, ale stane sa vnímavejším a chápavejším nielen k svojim potrebám ale aj k prirodzenému behu sveta okolo.

4. POSTUPNÝ ROZVOJ MIMORIADNYCH SCHOPNOSTÍ

Pravidelné a správne cvičenie ZYQ rozvíja skryté schopnosti, ktoré driemu v každom z nás. Pomocou nich je možné hlbšie pochopeniu nášho sveta v jeho úplných príčinných súvislostiach. Tieto mimoriadne schopnosti sú v podobe intuície prítomné u každého z nás. Záleží iba na nás samotných, do akej hĺbky praktikovania chceme preniknúť a hlavne dôvod, prečo sme sa začali technikou zaoberať.