Pravidelné cvičenia

Pravidelné cvičenia pre absolventov seminárov Vnútorná alchýmia - ZYQ
Nedeľa 6,30 - 8,00 (ráno)iba online - potrebné dopredu sa prihlásiť
31 dníCENTRÁLNYKANÁL
08.3.-12.3.2021 05,30 -07,45Spodný dantien - Jang čchi (premena ťing na čchi)
13.3.-14.3.202106,00-08,00Ranná rozcvička prípravné cvičenia + veľký strom + vedená meditácia
14.3.202118,00-20,00Budovanie centrálneho kanála časť medzi spodným a stredným dantienom
15.3.-19.3.202105,30-06,45Stredný dantien - Jang čchi (premena čchi na šen)
20.2-21.3.202106,00-08,00Ranná rozcvička prípravné cvičenia + veľký strom + vedená meditácia
21.3.202118,00-20,00Budovanie centrálneho kanála časť medzi stredným a vrchným dantienom
22.3.-26.3.202105,30-06,45Vrchný dantien - Jang čchi (premena čchi na šen)
27.3-28.3.202106,00-08,00Ranná rozcvička prípravné cvičenia + veľký strom + vedená meditácia
28.3.202118,00-20,00Budovanie centrálneho kanála spájanie spodného, stredného a vrchného dantienu
29.3-31.3.202105,30-06,45Budovanie centrálneho kanála spájanie spodného, stredného a vrchného dantienu
1.4.-6.4.2021 06,00-08,00Ranná rozcvička prípravné cvičenia + veľký strom + vedená meditácia
7.4.202118,00-20,00 Slávnostné ukončenie 108 dňovej každodennej rannej praxe cvičení ZYQPREKVAPENIE
Link na Zoom - cez kontaktný formulár